brandavskiljande byggnadsdel

Byggnadsdel inklusive rörgenomföringar och anslutningar till omgivande byggnadsdelar, som uppfyller kraven på avskiljande i viss brandteknisk klass.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer