brandfarliga heta arbeten

Heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Källa: brandskyddsföreningen.se