brandspjäll

Spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av både brand och brandgas.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Brand- och brandgasspjäll förhindrar spridning av brand och/eller brandgas i ventilationskanalen.

Källa: Swegon.se