brandvägg

Vägg med särskilt utförande som anordnas till skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av en större byggnad.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

En byggnadsteknisk term om väggar av brandtåligt material, ofta sten, som kan stå emot mekanisk påverkan och bibehålla bärförmågan under en längre tid av brand.

Källa: Wikipedia