bruttoarea

BTA: area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Bruttoarean begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen. För byggnader med en “avvikande” arkitektur finns det fler regler för hur man räknar ut BTA.

Bruttoarean används i många sammanhang, exempelvis vid planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar. Våningsyta är ett liknande begrepp som kan finnas i äldre detaljplaner. Det har nästan samma innebörd, men i våningsytan ingår inte källare.

Källa: Wikipedia