Att tänka på vid stambyten

Att tänka på i samband med stambyte

Anlita en fastighetskonsult?

Både inför, under och efter stambyten uppstår en hel del frågor: Vilken entreprenör ska jag vända mig till? Vad exakt är det jag ska beställa? Vad får det kosta? Vilka regler gäller? Hur gör vi med de boende under stambytet? Genomfördes projektet på ett korrekt sätt? Och så vidare, och så vidare… För att hitta, inte bara rimliga utan dessutom smarta, svar på alla dessa frågor behöver de allra flesta beställare anlita en fastighetskonsult, som kan branschen och är oberoende gentemot entreprenörer. Vi på Frakka AB är erfarna och oberoende konsulter och ni är mycket välkomna att kontakta oss för hjälp med ert stambyte. För att underlätta ytterligare för beställare av stambytesentreprenader har vi dessutom samlat generellt information som är bra att ha, i samband med stambyten, på denna sida med undersidor.

Innan vi går in på detaljer kring planerandet, utförandet och utvärderandet av stambyten (detta beskrivs i undersidorna, som nås via menyn) så ska vi kort behandla de tre viktigaste aspekterna av stambyten:

  • Den byggnadstekniska aspekten.
  • Den servicemässiga aspekten.
  • Den juridiska aspekten.

Den byggnadstekniska aspekten

Den mest basala aspekten av ett stambyte är givetvis det faktiska arbetet med att byta stammar. Det som är viktigt att tänka på, som beställare, är att de entreprenörer som man upphandlar faktiskt har den kompetens som krävs för att utföra stambyten. Tyvärr är det en del aktörer som utger sig för att ha denna kompetens, trots att de inte har det. I samband med upphandlingen är det därför viktigt att kontrollera så att de berörda företagen verkligen har den erfarenhet och de certifieringar och intyg som krävs för att kunna utför stambyten enligt branschens regler.

Lika viktigt som att arbetarna kan utföra sina uppgifter korrekt är det att ledningen för stambytet planerar och följer upp arbetet effektivt. Missar i planeringen kan resultera i kraftiga förseningar och ökade kostnader. Frakkas konsulter har mångårig erfarenhet av att leda stambyten. Kontakta oss för gärna mer information.

Den servicemässiga aspekten

En annan viktig aspekt av stambytet är den service som ges gentemot de boende i berörda fastigheter. Traditionella stambyten, kassettstambyten och prefabstambyten är alla av sådan karaktär att de ofrånkomligen kommer påverka de boendes vardag i stor utsträckning. Det är då viktigt att personalen som utför stambytet agerar professionellt och servicemässigt gentemot de boende. Som beställare av stambyten kan det vara svårt att ha någon inblick i entreprenörers anställdas beteenden. En fastighetskonsult med erfarenhet av olika entreprenörer kan då vara bra att tillgå.

Den juridiska aspekten

Sist men inte minst så har vi den juridiska aspekten av stambyten. Men tanke på hur mång olika parametrar det finns i varje normalt stambyte, samt att man faktiskt beställer något som ännu inte finns, och därför inte går att kontrollera på förhand, så är det mycket viktigt att alla viktiga detaljer är tydligt specificerade. Detta gäller givetvis inte bara hur slutresultat ska bli utan även hur lång tid arbetet ska ta, hur mycket det får kosta och vad som gäller om något blir fel, för dyrt, drar ut på tiden eller på något annat sätt inte håller sig inom ramarna för det som man kommit överens om.

Att ta fram avtal som reglerar allt detta kan vara krångligt och en generell rekommendation är att anlita en fastighetskonsult för detta. Kontakta oss på Frakka för mer information.

Mer att tänka på inför, under och efter stambyten

På följande undersidor kan ni läsa mer om vad man bör tänka på inför, under och efter stambyten. Beskrivningens kronologiska ordning gör att ni kan följa hur ett stambyte går till från början till slut. På sidan Tips till boende vid stambyten så har vi samlat tips som kan hjälpa de boende att göra tiden under stambytet lättare.

Att tänka på inför stambyten
Att tänka på under stambyten
Att tänka på efter stambyten
Tips till boende vid stambyten