Besiktning av utfört stambyte

Besiktning av utfört stabyte

När, hur och varför besiktar man stambyten?

Besiktning av utfört stambyte görs av en oberoende besiktningsman då stambytet är färdigt och berörda delar av fastigheten återställts och städats. Anledningen till att besiktningen utförs är att båda beställare och entreprenören ska få ett kvitto på att stambytet blivit korrekt utfört. För entreprenören är detta viktigt för att man inte ska kunna bli anklagad för felaktigheter i efterhand. För beställaren är det viktigt för att till exempel boende, banker, försäkringsbolag och/eller kommunen ibland vill se ett intyg på godkänd slutbesiktning av stambyten. Besiktningsmannens funktion kan ibland även bli att fälla avgöranden i frågor som entreprenören och bostadsrättsföreningen är oense om.

Det är normalt beställaren som anlitar besiktningsmannen, ofta via en fastighetskonsult. Oavsett vem som gör det så är det viktigt att besiktningsmannen är opartisk och utan sympatier för någon av de inblandade parterna, för att man ska få en så rättvis bedömning som möjligt. Säkrast är att anlita en besiktningsman som är certifierad av Svenska Byggingenjörers Riksförbund samt dokumenterat har den kompetens som krävs för att utföra besiktningar av stambyten.

Under besiktningen granskar besiktningsmannen det fysiska resultatet av entreprenaden och gör anmärkningar på sådant som inte är acceptabelt utifrån i de ingångna avtalen. Besiktningsmannen måste för att kunna göra en rättvis bedömning även ha tillgång till alla avtal och all dokumentation rörande stambytet.

Om anmärkningarna är tillräckligt många eller av tillräckligt allvarlig art har besiktningsmannen rätt att underkänna hela stambytet. Det vanligaste scenariot är dock att de felaktigheter och/eller tvivelaktigheter som besiktningsmannen hittar inte är allvarligare än att entreprenören kan åtgärda dessa och sedan, förhoppningsvis, få hela stambytet godkänt vid ombesiktningen. Som regel ska allt som besiktningsmannen har anmärkt på vara åtgärdat inom två månader.

Om stambytet sker etappvis, till exempel en huslänga eller en trappuppgång i taget, så brukar även besiktningarna ske etappvis. Så snart en etapp är klar så börjar man stambyta nästa etapp samtidigt som man besiktar den färdiga etappen. På så vis kan de fel som hittas vid besiktningen rättas till medan entreprenören fortfarande är på plats.

Det är bra om de boende är med under besiktningen så att de kan säkerställa att alla de detaljer som de själva är tveksamma om, eller inte är nöjda med, blir ordentligt undersökta. Efter att stambytet blivit godkänt på alla punkter faktureras i regel de boende som har gjort tillval/frånval (läs på sidan Boendes möjligheter till egna val) och/eller är med och betalar som del av stambytet (läs mer om detta på sidan Utnyttjande av ROT-avdrag (boende betalar delar av stambytet)).