Garanti och felanmälan under och efter stambyten

Garanti efter stambyte

Garantitider och besiktningar

På denna sida kommer vi att diskutera garanti och felanmälan under och efter stambyten. En seriös entreprenör lämnar alltid garanti på utfört stambyte. Längden på garantitiden kan variera och beror på vad man har avtalat.  Ofta ligger garantitider på 2 eller 5 år. Det kanske viktigast att ha lång garantitid på är tätskikten, då dessa ska hålla länge och då skador på dessa kan bli mycket kostsamma.

Garantitiden inträder normalt efter att stambytet har besiktats av en oberoende besiktningsman (läs mer om besiktningar på sidan Besiktning av utfört stambyte). Efter att garantitiden är slut brukar man göra ytterligare en besiktning så att eventuella problem som uppstått under garantitiden fångas upp och åtgärdas.

Om skador skulle uppstå under garantitiden så bör man som beställare ha fått information om hur man felanmäler skadan, så att den kan åtgärdas så snart som möjligt. Även de boende bör ha tillgång till felanmälan via internet eller på annat sätt, till exempel telefonnummer, så att hjälpinsatser kan sättas in i god tid om något problem skulle uppstå.

Felanmälan under och efter stambyten

Om skador skulle uppstå under stambytet eller garantitiden så bör man som beställare ha fått information om hur man felanmäler skadan, så att den kan åtgärdas så snart som möjligt.

Under stambyten så har kunden och de boende normalt en eller flera kontaktpersoner som man kan kontakta vid behov. Särskilt vid akuta problem bör de boende ringa direkt till ansvariga kontaktpersoner. Mindre akuta problem kan rapporteras via mejl, olika webtjänster eller liknande. Problem som kontaktpersonen inte håller med om att entreprenören ska åtgärda kan kunden/den boende ta upp vid slutbesiktningen. Den oberoende besiktningsmannen avgör då om entreprenören är skyldig att åtgärda problemet.

Även efter att stambytet är avslutat och alla etapper är färdiga brukar felanmälan i första hand ske till utvalda kontaktpersoner. Internettjänster och liknande kan dock användas även här. Ofta är det så att problem som inte är akuta åtgärdas först vid garantibesiktningen (se ovan). Om man som boende inte är säker på när den kommer att ske så kan man vända sig till bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren då dessa ska vara informerade om detta. Vill man ha något åtgärdat innan garantibesiktningen så är det normala att man tilltalar kontaktpersonen och ber om ett undantag.