Att tänka på inför stambyten

Inför stambyten

Många beslut och mycket planering

Med tanke på hur mycket det är som måste beslutas om och planeras inför stambyten, samt vilken omfattande och kostsam process ett stambyte är, så är en generell rekommendation att anlita en fastighetskonsult (kallas ibland även byggkonsult). Läs mer om fördelarna med att anlita en byggkonsult under Fördelar med att anlita en fastighetskonsult vid stambyte. För att underlätta för dig som står inför ett stambyte så har vi samlat det viktigaste som du bör tänka på, inför stambytet, på denna sida med undersidor. Du är också välkommen att kontakta oss på Frakka för konsultation inför, under och efter stambyten. Detta kan du göra genom att ringa oss eller via vår kontaktsida.

Det man bör tänka på och planera för inför ett stambyte kan brytas ner till följande punkter:

– Behovsanalys inför stambyten

– Val av stambytesmetod

– Utnyttjande av ROT-avdrag (boende betalar delar av stambytet)

– Boendes möjligheter till egna val

– Upphandling av stambyten

– Planering inför stambyten

– Informationsspridning

Läs mer om ovanstående punkter genom att klicka på dem i listan ovan eller i menyn.

Den vanliga ordningen inför ett stambyte är som följer:

 1. Behovsanalys
  någon (oftast en fatighetskonsult/byggkonsult) gör en behovsanalys för att fastställa kvaliteten på stammarna och rören i berörd(a) fastighet(er).
 2. Beslutsunderlag
  Behovsanalysens resultat presenteras sedan i ett beslutsunderlag som fastighetsägaren erhåller från fastighetskonsulten.
 3. Val av stambyte
  Utifrån beslutsunderlaget bestämmer fastighetsägaren vilka åtgärder som ska vidtas för att korrigera eventuella problem.
 4. Förfrågningsunderlag
  Då man, utifrån beslutsunderlaget, kommit fram till vad man vill beställa för entreprenad tar man fram ett förfrågningsunderlag, som sedan skickas ut till de entreprenörer som man är intresserad av ska utföra stambytet.
 5. Upphandling
  Utifrån beslutsunderlaget tar entreprenörerna fram offerter och skickar till fastighetsägaren, som utifrån den offert man anser är bäst upphandlar den i offerten specificerade entreprenaden.
 6. Planering
  Då upphandlingen är klar planerar fastighetsägaren tillsammans med fastighetskonsulten och entreprenören hur stambytet ska gå, när det ska utföras, med mera.
 7. Informationsspridning
  Då man beslutat om de övergripande detaljerna runt stambytet informeras de boende om vad som kommer ske, så att de kan planera inför stambytet.
 8. Stambytet börjar