Boendes möjligheter till egna val

Tillval

Tillval och frånval

Vanligtvis brukar fastighetsägaren bekosta badrumsrenoveringarna upp till en grundstandard när stambytet genomförs. Det kan röra sig om helt ny armatur men det kan också vara så att man (delvis) återinstallerar de toalettstolar, handfat och badkar, med mera, som fanns installerade innan stambytet.”

I båda dessa fall kan det hända att en del av de boende vill installera annan armatur (handfat, toalettstol och så vidare) än det som fastighetsägaren erbjuder. Det kan även hända att man inte vill använda all den armatur som erbjuds. I det tidigare fallet säger man att den boende gör tillval och det senare fallet pratar man om frånval. Vid tillval och frånval så skrivs normalt separata avtal mellan lägenhetsinnehavaren och entreprenören, i vilka kostnaden för den extra arbetsbördan fastslås och/eller hur mycket avgående som blir för den boende.

En generell rekommendation är att som beställare och/eller entreprenör erbjuda de boende en bestämd uppsättning med möjliga tillval. Förutom att detta är en god service gentemot de boende så kan detta förenkla processen med tillval genom att skapa någon slags standard, även runt till- och frånval.

Även om standardiserade till- och frånval erbjuds kan det hända att en del boende vill beställa helt egna våtrumsdelar. Det är i dessa fall viktigt att den boende definiera exakt vilka ändringar genemot standardutförandet som ska installeras, så att entreprenören kan ta fram en korrekt offert.

Normalt upprättar entreprenören en utställning till exempel i tvättstugan eller i källaren där alla standardvaror och tillval ställs upp.