Att tänka på under stambyten

Under stambytet

Moment under stambytet

På denna sida, med undersidor, beskriver vi vilka moment som normalt ingår i ett stambyte och vad man bör tänka på under tiden dessa pågår.

De moment som vi kommer gå igenom är följande:

– Inventering och dokumentation

Låsbyte och tillträde till berörda utrymmen

Skydd av väggar och golv

Rivning, byte av stammar och återuppbyggnad

Provisoriska duschar och toaletter

Städning