Låsbyte och tillträde till berörda utrymmen

Låsbyte under stambyte

Tillfälliga låscylindrar används under stambytet

Stambyten utförs normalt under tidspress och högt tempo. De största anledningarna till detta är att entreprenörer vill få ner sina priser så att stambyten inte ska kosta fastighets- och lägenhetsägare allt för mycket. Man vill även minimera den tid som de boende utsätts för stambytet, då sådana ingående ingrepp som stambyten oundvikligen medför stora påfrestningar för de boende.

Oftast så vill därför entreprenören byta ut alla låscylindrar i dörrarna till alla utrymmen som entreprenören måste ha tillgång till under stambytet. Då man tagit bort de ursprungliga låscylindrarna sätter man i så kallade byggcylindrar. Både de boende och byggarbetarna får sedan en uppsättning nycklar till dessa. Anledningen till låsbytet är att man vill att stambytet ska ha så få hinder som möjligt. En del dörrar är dock konstruerade på så vis att det inte är görbart att byta ut låscylindrarna, vilket ses som ett potentiellt hinder. Det är viktigt att inte förhindra arbetarna vid stambytet, genom att de till exempel inte kommer in i viktiga utrymmen, då detta kan leda till anmälan om hinder från entreprenörens sida, något som kan bli dyrt för beställaren om det sker upprepade gånger.

Det år tyvärr sällan möjligt att säga exakt vilka tider byggarbetarna kommer utnyttja de olika lägenheterna och utrymmena. Pressade scheman kräver effektivitet och flexibilitet och tillåter ingen dödtid, utan om något måste åtgärdas så kan man tyvärr inte vänta på att det ska passa boende eller lokalinnehavare.

Man byter normalt bara ut låscylindrarna i den etapp (till exempel huslänga eller trappuppgång) som man arbetar i för tillfället. Så snart man är klar med etappen i fråga så brukar man byta tillbaka till de vanliga låsen. Detta är dock inte alltid fallet då man ibland måste ha tillgång till flera etapper samtidigt. Även efter att en etapp anses vara avslutat så kan entreprenören behöva komma in i dess lägenheter för att till exempel besiktningar av utförda arbeten och åtgärdande av besiktningsanmärkningar.