Provisoriska duschar och toaletter under stambyten

Toaletter under stambytet

Vattenavstängning

Den del av stambyten som kanske försvårar mest för de boende är att man under perioder måste stänga av vattnet i de berörda lägenheterna, varför man ofta tillhandahåller provisoriska toaletter under stambyten.

För lägenheter som har separata stammar för kök och badrum kan man stänga av vattnet växelvis, så att dessa lägenheter aldrig bli helt utan rinnande vatten. Detta för dock oftast med sig att stambytet tar lite längre tid att genomföra, varför det inte är rekommenderat att välja denna metod i annat än specialfall, till exempel om det är väldigt många som väljer att bo kvar i sina lägenheter under hela stambytet.

För att underlätta för de boende så brukar entreprenören ställa ut provisoriska toaletter och duschar i anknytning till de berörda lägenheterna under stambytet. Dessa kan till exempel placeras i källarutrymmen, på vindar eller på gårdar. Det kan även hända att provisoriska tvättstugor och liknande upprättas.

Om boende absolut skulle vilja ha toaletter placerade i sina lägenheter så finns det även sådana möjligheter. Om flera lägenhetsinnehavare har uttryckt sådana önskningar så kan det vara lämpligt att entreprenören har med mobila toaletter som ett tillval.

Läs mer om tillval på sidan Boendes möjligheter till egna val.