Rivning, byte av stammar och återuppbyggnad

Rivning under stambyten

Rivning under stambyten

Efter att av stambytet berörda utrymmen har dokumenterats och täckts med skyddspapper och plast är det dags att riva våtutrymmen och bila upp delar av golv och väggar för att komma år rör och stammar.

Det är framför allt i badrum och toaletter man river. Kök försöker man generellt att göra så lite åverkan på som möjligt då man oftast återanvänder befintlig armatur (skåp, bänkar, kranar med mera).

Traditionellt stambyte och kassettstambyte

Traditionella stambyten och kassettstambyten (läs mer om dessa stambytesmetoder på sidorna Traditionellt stambyte och Kassettstambyte) kräver att berörda våtutrymmen rivs fullständigt (till exempel badrum, separata toaletter och kök). Detta medför mycket oljud, dam och avfall. Särskilt bilningen av väggar och golv alstrar stora mängder damm. Vid kassettstambyten krävs oftast inte så mycket bilning. Däremot tar man hål i bjälklaget för att fästa kassetten. Normalt börjar man med att montera bort armaturen (toalettstolar, handfat och så vidare). Den del av armaturen som ska återmonteras sparar man, återstående delar måste forslas bort, oftast som avfall. I nästa moment river man kakel, klinkers och ytskikt. Slutligen bilar man väggar och golv.

Prefabstambyte

Prefabricerade stambyten (läs mer om prefabricerade stambyten på sidan Prefabstambyte) kräver betydligt mindre rivning än traditionella stambyten eller kassettstambyten. Anledningen till det är att man bygger nya tätskikt ovanpå de gamla tätskikten, varför de senare inte behöver rivas och ersättas av nya, vilket innebär att kakel och klinkers också kan vara kvar innanför det nya rum som placeras innan i det redan befintliga rummet. Däremot måste man ta ner all armatur, precis som vid traditionella stambyten och kassettstambyten.

Byte av stammar och återuppbyggnad av våtutrymmen

Traditionellt stambyte

Efter att bilningen är färdig och de befintliga stammarna är blottade så byts dessa, vid traditionella stambyten, ut mot nya stammar. Därefter byggs golv och väggar återigen upp, förses med tätskikt och eventuellt kakel och/eller klinkers. Till sist sätter man dit ny eller återinstallerar redan befintlig armatur, såsom handfat, kranar, toaletter med mera.

Kassettstambyte

Vid kassettstambyten bygger man upp våtutrymmena på samma sätt som vid ett traditionellt stambyte med den skillnaden att man sätter in en våtrumskassett i vilken alla rör och stammar finns samlade. Detta gör att utbytes- och återuppbyggnadsprocessen blir enklare och snabbare.

Prefabstambyte

Vid prefabstambyten bytar man inte ut de befintliga stammarna utan drar i stället nya stammar genom golv och tak samt bygger ett prefabricerat nytt rum inuti det redan befintliga rummet. I detta rum gjuter man golv, lägger kakel, klinkers eller andra ytskikt för att slutligen sätta dit handfat, duch och toalettstol med mera.