Skydd av väggar och golv

Skydd under stambyte

Den första åtgärden inne i lägenheterna

Då fastighet med tillhörande rörsystem är tillräckligt väl dokumenterat så kan hantverkarna skrida till verket med själva stambytet. Det första de då gör är att skydda väggar, dörröppningar och golv. På de berörda utrymmens golv läggs vattentät skyddspapper. Detta görs för att skydda golvytorna från skador som annars lätt uppstår under det tunga och stressiga arbetet som stambyten medför.

För att minska damspridning brukar man dessutom täcka in dörröppningar i plast och bygga så kallade damm-slussar mot de ytor som inte direkt berörs av stambytet. Märk väl att detta endast minskar damm-spridningen. Att helt hindra damm-spridningen är tyvärr inte möjligt.

Även väggar som behöver skyddas kläs i plast. Dessutom brukar entreprenörer ibland lämna plast till de boende så att de själva kan plasta in sådant som de vill skydda extra noga. Lägenheten kommer behöva att städas efter att stambytet är färdigt. Normalt ingår det i kontraktet mellan entreprenören och beställaren att entreprenören ska utföra byggstädning i de av stambytet berörda utrymmena, efter att stambytet är färdigt. Troligen kommer de boende även behöva göra ordentlig rengöring.