Tips till boende vid stambyten

Tips till boende vid stambyten

Tips och råd vid stambyten

Ett stambyte är antagligen det värsta som man, som boende, kan råka ut för. Här har vi därför samlat praktiska tips och råd till de boende angående hur man kan göra för att få stambytet att passera med så få problem som möjligt.

Tipsen är samlade och grupperade under följande rubriker (som också kan nås via menyn):

Annat boende

Ta till sig tillgänglig information

Tillfälliga avstängningar

Skydd av tillhörigheter

Städning

Klädtvätt

Hygien under stambyten

Matlagning

Barn och husdjur

Tillval och frånval