Barn och husdjur under stambyten

Barn och husdjur

Om du inte har möjlighet att se till att dina barn och/eller dina husdjur vistats på annan ort under stambytet så är det viktigt att se till att varken barn, husdjur eller hantverkarna som utför stambytet i er lägenhet blir skadade.

Helst bör djur och barn förstås vistas på helt andra platser än i lägenheter som stambyts. Djur kan till exempel lämnas till släktingar eller vänner några dagar. Det finns också hunddagis och liknande inrättningar att lämna husdjur på.

Om det inte går att ordna så att barn/djur vistas på andra platser än i den lägenhet som stambyts bör man tänka på följande:

  • Se till att barn och husdjur kan vistas i andra delar av lägenheten än i de utrymmen där stambytet äger rum, då det kan finnas potentiellt farliga maskiner och verktyg där.
  • Se till att det inte finns damm eller smuts på golven i de utrymmen som barn/djur vistas på. Det är klokt att dammsuga, särskilt i hallen, varje eftermiddag efter att hantverkarna har jobbat färdigt i lägenheten så att dammet inte sprids till de delar av lägenheten där barn/djur vistas.
  • Stäng dörrarna till de utrymmen som barn/djur vistas i ordentligt, så att de (barnen/djuren) inte kommer i kontakt med damm, smuts, eller farliga verktyg.
  • Se till att matskålar och liknande inte blir dammiga, då det kan leda till att husdjuren får i sig byggdamm.
  • Om barn och djur måste vitsas i lägenheter i vilka det borras eller bilas så bör man tänka på att den höga ljudnivån kan vara skrämmande och till och med skadlig.