Hygien under stambyte – badrum och toalett

Hygien vid stambyte

Då vatten och avlopp stängs av så kan det vara svårt att sköta sin hygien under stambyten. Badrum har ofta förlorat sin naturliga funktionalitet i och med att vatten och avlopp priodvis stängs av. Men med lite planering och genom att hålla sig informerad om vad som händer under stambytet så kan man klara sig ganska bra trots omständigheterna.

Ibland tillhandahåller entreprenören duschar. Ta reda på om så är fallet och var dessa i så fall finns. Om det inte finns några ersättningsduschar tillgängliga så får man hitta dusch-alternativ på annat håll, till exempel på arbetet, på gym, i simhallar eller vid andra typer sport- och friskvårdsinrättningar. Eller så kanske man kan använda duschar hos vänner eller släktingar.

Normalt så tillhandahålls toaletter under stambyten. Ta reda på var dessa finns. Det kan även hända att entreprenören tillhandahåller engångstoaletter som man kan ta in i sin lägenhet

Den del av hygienen som kräver mindre utrymme, som till exempel tandborstning, kan eventuellt skötas med hjälp av vatten som man sparat i hinkar och liknande.

Håll även koll på om något provisoriskt avlopp satts upp i trapphuset eller i någon annan del av fastigheten.

Med ovanstående tips i åtanke kan man klara sig ganska bra under ett stambyte badrum förutan.

Läs sidan Tillfälliga avstängningar för ytterligare tips.