Skydd av ägodelar under stambyten

Skydd av ägodelar under stambyten

Vikten av skydd av ägodelar under stambyten

Det är viktigt att ordna med skydd av ägodelar under stambyten. Det är också viktigt att se till att hantverkarna kan utföra sina arbetsuppgifter så smidigt som möjligt, utan risk för att skada egendom eller sig själva. För att ordna med ovanstående bör man, i god tid innan stambytet inleds, bära bort allt som är ömtåligt, potentiellt farligt och/eller skrymmande.

Särskilt områden mellan ytterdörr och av stambytet berörda utrymmen bör rensas i så lång utsträckning som möjligt, så att hantverkarna kan utföra sina arbetsuppgifter smidigt och utan några betydande hinder. Det är förstås bra om de berörda våtutrymmena (kök, badrum, WC och liknande) töms på så många ägodelar som möjligt också.

Det första hantverkarna gör på plats i en lägenhet som ska stambytas är att plasta in alla delar av lägenheten som berörs av stambytet. Man upprättar även luftslussar mot de delar av lägenheten som inte berörs av stambytet. Syftet med detta är att undvika damspridning så mycket som möjligt.

Efter att hantverkarna är klara med sin inplastning rekommenderar vi att du som boende ber om tejp och plast så att du kan komplettera entreprenörens inplastning och skydda de ägodelar som du är särskilt rädd om.

Efter att inplastningen är färdig och uppsatt så är det viktigt att damslussar och dörrar hålls stängda så att så lite damm som möjligt når ut till de delar av lägenheten som inte berörs av stambytet.

Läs mer om inplastning på sidan Skydd av väggar och golv.

Det kan även hända att hantverkarna kommer behöva komma åt rör och stammar via vindsförråd, källarförråd, cykelrum och liknande. Det är därför bra att se till att man kan skydda, eller flytta, ägodelar i dessa utrymmen också.

Då det kan hända att hantverkarna behöver komma åt rör och stammar vid tillfällen då du inte är tillgänglig bör du se till att lägenhet och förråd med mera är tömda/skyddade i god tid innan stambytet börjar.