Städrutiner under stambyten

Städning

Det är tyvärr i princip omöjligt att undvika en viss dammspridning i lägenheten i samband med stambyten, då borrning i och bilning av väggar, golv och tak ofrånkomligen medför stora mängder damm. Genom att införa vissa städrutiner under stambyten kan man dock minska nedsmutsning och dammspridning betydligt.

Den viktigaste åtgärden du kan vidta för att undvika onödig dammspridning är att stänga alla dörrar och damslussar (se sidan Skydd av ägodelar under stambyten) noggrant så fort du har passerat genom dem. Både dörrar och damslussar bör givetvis hållas stängda då de inte används.

Om man dessutom placerar en dörrmatta innanför ytterdörren så ger man hantverkarna möjlighet att torka av skorna innan de går in i lägenheten. På så vis kan man hindra att en del grus och annan smuts kommer in i lägenheten.

Ytterligare ett sätt att undvika damspridning på är att använda underlag för fötterna, till exempel tofflor, då man passerar de damiga delarna av lägenheten.

Det är dessutom klokt att dammsuga hallen regelbundet, förslagsvis efter att hantverkarna är klara för dagen. Grus och större smutspartiklar kan dock vara säkrast att sopa upp, om du inte har en stryktålig dammsugare. Att dammsuga ofta blir särskilt viktigt om du har husdjur, småbarn som kryper på golvet och/eller om någon som vistas i lägenheten ofta är dammallergiker.

Efter att stambytet är färdigt så får man i så gott som samtliga fall göra en ingående städning av hela lägenheten.