Ta till sig tillgänglig information

Information vid stambyte

Vikten av att ta till sig information vid stambytet

Det är viktigt att, som boende, hålla sig uppdaterad om vad som händer under stambytet så att inga viktiga datum eller händelser missas.

Det som är särskilt viktigt att hålla reda på är:

 • Vad som ska göras under stambytet. Vilka olika moment kommer ingå i stambytet och vad kommer det innebära för dig som boende.
 • Var de olika händelserna kommer äga rum och hur de kommer att påverkar dig som bor i en viss del av fastigheten.
 • När de olika delmomentet under stambytet äger rum. Vi rekommenderar att man skriver upp stambytets generella tidsplan och alla viktiga händelser (till exempel avstängningar) i sin almanacka. Även efter att man skrivit upp de olika händelserna i almanackan så måste man fortsätta att hålla sig underrättad om eventuella ändringar i tidsschemat, så att det som står i almanackan fortsätter att vara aktuellt.
 • Om man har möjlighet att göra tillval/frånval så bör man hålla reda på när detta måste vara gjort senast. Om man köper saker själv, i stället från att använda de tillval som erbjuds, så bör man hålla reda på vad som gäller för det. Läs mer om tillval och frånval på sidan Boendes möjligheter till egna val.
 • Vi rekommenderar att man som lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening tar reda på vad stambytet kommer innebära rent ekonomiskt. Kan till exempel ROT-avdrag användas? Hur går det i så fall till? Läs mer om ROT-avdrag i samband med stambyten på sidan Utnyttjande av ROT-avdrag (boende betalar delar av stambytet).
 • Den kanske viktigaste detaljen att hålla reda på är vart man kan vända sig med eventuella frågor (till exempel angående ovanstående punkter). Normalt vänder man sig, med sina frågor, till specifika kontaktpersoner, telefonnummer, e-postadresser och/eller internettjänster.

De vanligaste sätten att ta få information på i samband med stambyten är:

 • Uppsatta lappar i trappgångar, på portar och så vidare, med information om avstängningar med mera.
 • Mejl.
 • Post i de fall mejl inte kan användas.
 • Internetsystem (t.ex. Taloinfo) genom vilken kommunikation runt stambytet sker.
 • Informationsmöten, där en djupare dialog, med frågor från de boende, kan äga rum.

Generellt är det alltid bra att vara ute i god tid med frågor angående stambytet. Om du vill ha information skickad till något speciellt ställe, till exempel en ny e-postadress, så är det också bra att meddela detta till entreprenören och/eller fastighetskonsulten i god tid.

Den som inte kan läsa svenska bör se till att någon person (eller personer) som kan vara tillgänglig under hela stambytet översätter alla meddelanden gällande stambytet.

Om meddelanden innehåller fack-termer som du inte är bekant med så kan du använda vår ordlista. Du kan dessutom få en hel del information om stambyten genom avdelningen på denna hemsida som handlar om stambyten.

Läs mer om informationsspridning i samband med stambyten på sidan Informationsspridning inför stambyten.