Tillval och frånval

Tillval frånval

Vid stambyte erbjuder byggentreprenören oftast en standarduppsättning av tillbehör (handfat, toalettstol, dusch men mera) som de boende får i sina våtutrymmen, efter att stambytet är utfört. Dessutom brukar de boende erbjudas möjlighet att välja till ytterligare tillbehör eller byta ut de som ingår i standarduppsättningen. Ibland ges även möjligheten att välja bort tillbehör utan att välja nya. De två förra valen kallas tillval. Det senare kallar frånval (se även sidan Boendes möjligheter till egna val).

Om dessa valmöjligheter erbjuds dig som boende bör du tänka på att:

  • Läsa på om vad som gälle för din lägenhets möjligheter till tillval/frånval. Vilka val kan göras och hur mycket kostar de?
  • Om entreprenören sätter upp en utställning med de olika varorna som man kan välja så bör man besöka den i god tid för att kunna göra väl underbyggda val.
  • Kontakt även entreprenören i god tid med frågor eller för att göra tillval/frånval.
  • Oftast kan man förutom tillvalen välja att köpa egna tillbehör, som entreprenören sedan installerar. Även i detta för så bör du kontakt entreprenören så snart som möjligt och meddela att du tänkte beställa egna tillbehör, så att ni i god tid hinner diskutera alla eventualiteter.