Partiellt stambyte

Partiellt stambyte

Partiella stambyten är sällan lönsamma

Det normala då man utför traditionella stambyten, kassettstambyten och prefabstambyten är att man byter alla rör och stammar i hela fastigheten samtidigt. Ibland händer det dock att man byter ut stammarna i omgångar. Detta kallas då för partiellt stambyte. Partiella stambyten är relativt ovanliga och som ni kommer se nedan, då vi beskriver fördelar och nackdelar med partiella stambyten, så lämpar sig de partiella stambytena endast vid sällsynta tillfällen, om någonsin.

Partiella stambyten brukar vara vanligast i bostadsrättsföreningar och har oftast upprinnelsen i att enskilda lägenhetsinnehavare själva vill bestämma när de ska renovera sina våtrum. Upplägget brukar då bli att lägenhetsinnehavaren betalar sin egen våtrumsrenovering medan bostadsrättföreningen står för kostnaderna för att byta tillhörande stammar.

Fördelar med partiellt stambyte

  1. För lägenhetsinnehavare är det förstås bra att själva kunna bestämma när de ska renovera sina badrum. Priset för detta är dock, som sagt, att lägenhetsinnehavaren själv för bekosta sina våtrumsrenoveringar.
  2. När det partiella stambytet är klart för en lägenhet kommer dess innehavare inte störas i samma utsträckning av stambyten som sker i andra lägenheter. Helt störningsfritt kommer det dock inte att bli. Vatten- och el-avstängningar kommer fortfarande att påverka lägenhetsinnehavare till redan stambytta lägenheter, liksom buller och dam i offentliga utrymmen.
  3. För bostadsrättsföreningen kan det partiella stambytet vara lockande i och med att man endast behöver bekosta bytet av stammarna medan de boende själva bekostar renoveringarna av sina våtutrymmen.

Nackdelar med partiellt stambyte

  1. Argumentet att lägenhetsinnehavare till redan stambytta våtrum, vid partiella stambyten, inte störs i någon större utsträckning vid stambyten i andra lägenheter är tyvärr, i många fall, inte giltigt. Om till exempel bjälklaget mellan våtutrymmen inte är tillräckligt tjockt så måste man kanske bryta upp taket i det redan renoverade våtutrymmet i samband med att man bryter upp golvet hos grannen ovanför, för att komma åt rören då man stambyter hos denne. Detta kan medföra att man, trots att man redan har renoverat sitt eget badrum, kan åka på att betala en takrenovering efter grannens stambyte.
  2. Dessutom kan stambyten, i fastigheter där man väljer att stambyte partiellt, pågå i flera år i stället för i några månader. Även om detta arbete inte blir lika intensivt som vid ett fullständigt stambyte så är det besvärligt att störas av dam och buller under så lång tid.
  3. Till detta kommer att ett större stambyte ändå är svårt att undvika i längden. Även om alla stammar som tillhör enskilda lägenheter till slut blivit utbytta i omgångar så finns det delar av fastigheters rörsystem utöver detta, till exempel i källare, vindar och andra gemensamma utrymmen. Dessa måste också bytas med jämna mellanrum. Om man missar att byta dessa stammar, vilket kan vara lätt gjort då man genom de partiella stambytena inte får någon helhetsbild av fastigheten, så kan det i slutänden bli mycket kostsamt.
  4. Ett annat problem med att byta ut stammarna i omgångar är att det oftast inte kommer finnas någon enskild entreprenör som kan lämna en generell garanti för att rörsystemet i fastigheten kommer fungera. I stället måste bostadsrättsföreningens styrelse hålla koll på alla entreprenörer, att de verkligen har rätt kompetenser samt vilka delar av rörsystemet som de stambytt. Vikten av att ha en enskild entreprenör som lätt kan kontrolleras och som kan ge garanti på fela fastigheten, ska inte underskattas. Inte minst är det värt mycket att styrelsen slipper lägga ner en massa tid på att hantera alla frågor, kostnadsförhandlingar med mera, med mera, som pågå i flera år om man väljer att stambyta partiellt med olika entreprenörer.
  5. Ytterligare en fördel med att anlita enskild entreprenör är att man får en standard som gäller i hela fastigheten. Även om bostadsrättsföreningens styrelse sätter upp föreskrifter om vilka material och metoder med mera som får användas vid partiella stambyten med olika entreprenörer så kommer det i de flesta fall ändå krävas en samordnad projektering för varje del som ska stambytas. Och risken kommer ändå vara överhängande att olika fabrikat och kvalitéer kommer förekomma, med allt vad det kan innebära.
  6. För att undvika ovanstående problem i samband med partiella stambyten bestämmer en del styrelser för att endast en entreprenör får utföra stambytena. Detta förfarande kan dock medföra att entreprenören inte alltid har tid att byta, då lägenhetsinnehavaren vill. Det kan också hända att enskilda lägenhetsinnehavare inte är nöjda med det pris som entreprenören vill ha, vilket blir mer kännbart då lägenhetsinnehavaren själv betalar för sin badrumsrenovering.

Med tanke på ovanstående ger vi som ett generellt råd att inte använda partiella stambyten. Om man trots allt ändå vill stambyta partiellt så bör man tänka på alla risker med detta. Kontakta oss gärna för konsultation om ni är osäkra på hur ni ska göra.