Prefabstambyte

Prefabstambyte

Ett rum i rummet

Ett prefabstambyte är, precis som det låter, ett stambyte där delar redan är prefabricerade när man installerar dem på plats, vilket förkortar processen betydligt. Processen förkortas ytterligare av att man, till skillnad från det traditionella stambytet inte behöver riva ytskikten i våtrummen då man använder prefab-metoden. I stället installerar man en prefabricerad modul inne i det befintliga badrummet och bygger på så vis ett nytt rum i det redan befintliga rummet (metoden kallas ibland för rum i rum-metoden). Detta kräver förstås att all armatur, såsom toaletter, badkar, handfat och liknande) rivs ur det befintliga badrummet.

Den installerade, prefabricerade rum-modulen består av plåt och ger, i teorin, tillsammans med den luftspalt på 2-3 cm som lämnas mellan de gamla och de nya väggarna ett fullgott skydd mot fukt. Plåten är tätare än traditionella tätskikt och i luftspalten cirkulerar luft genom ventileringen och torkar effektivt upp all eventuell fukt. Kritiker menar dock att det är svårt att veta hur väl luften cirkulerar i samtliga fall, samt pekar på risken att mögel och fuktskador sprider sig bakom de nya väggarna.

Då det nya rummet är på plats borrar man hål för nya stammar inifrån det nya rummet. Slutligen placerar man armaturen direkt på de nya väggarna.

Prefabricerade stambyten används endast för badrum.