Relining/rörinfodring

Relining

Stambyte eller stamrenovering?

Man kan ifrågasätta om relining verkligen ska betraktas som ett stambyte då man de facto inte byter några stammar utan snarare lägger in nya rör i de redan befintliga rören, vilket kan argumenteras vara en renovering snarare än ett byte. Metoden kallas också ibland för stamrenovering.

Relining/rörinfodring används oftast för avloppsrör men kan även användas till andra typer av vattenledningar.

Vid relining så placerar man plastmassa i de befintliga stammarna och rören så att det bildas nya rör inuti de gamla. Dessa, nya, rör får inga skarvar och har lika lång livslängd som ”vanliga” rör. De nya rören blir dock lite trängre än de ursprungliga, vilket gör relining till en ohållbar lösning i längden. Förr eller senare kommer rören behöva bytas ut helt.

Innan man kan utföra en relining/rörinfodring måste rören som ska relinas rensas invändigt. För detta använder man normalt en kombination av hett högtrycksvatten och renskärning av rören med hjälp av mekaniska skärhuvuden. Detta gör man för att få bort korrosion och avlagringar från rörens insida. Efter att rören är rensade kan man gå vidare och relina rören. Hur detta går till beror vilken metod man använder – strumpmetoden eller lösplastmetoden.

Relining – Strumpmetoden

När man relinar med strumpmetoden skickar man en mjuk strumpa av glasfiber, indränkt i plastmassa, genom rören. När plastmassan, som antar formen av rör när det blåses upp med tryckluft, härdar är de nya rören färdiga.

De nya rör som skapas genom strumpmetoden blir lika hållfasta som vilket rör som helst och kan stå helt för sig själva oavsett om de gamla rören finns kvar eller inte. Dessvärre är det inte möjligt att använda Strumpmetoden i rör som är smala och/eller har många krökar.

Relining – Lösplastmetoden

För rörbrunnar och rör med mycket krökar och/eller små dimensioner fungerar endast den reliningsmetod som kallas Lösplastmetoden. Denna metod innebär att man målar eller sprutar på plast på insidan av det befintliga röret. Detta innebär, dessvärre, att kvaliteten på de befintliga rören har stor betydelse för slutresultatet. Lösplastmetoden kan inte användas på rör som är alltför skadade.

Kombinera Strump- och Lösplastmetoden

Strump- och Lösplastmetoderna olika för- och nackdelar gör att de med fördel används som komplement till varandra. Generellt brukar man använda Strumpmetoden för stående stammar och större rör medan lösplastmetoden typiskt används för avloppsgrodor och liknande.