Nyheter

Nedan visas länkar till de senaste nyheterna. Du kommer åt tidigare nyheter genom att klicka på länkarna i nyhetsarkivet, i menyn till höger.

Observera att det som står i nyhetsartiklarna endast gäller för de datum då artiklarna publicerats. Frakka avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av prisuppgifter och annan information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.

De senaste nyheterna

 • Praktikant Seherzada KabiljagicFrakka bidrar till att öka integrationen i vårt samhällejanuari 7, 2018 - 9:41 e m
 • Frakka på Bostadsrattsmässan 2017Frakka på Bostadsrättsmässan i Kista 2017november 18, 2017 - 12:30 f m

  Under fredagen ställde Frakka ut på Bostadsrättsmässan i Kista. Vi ställer även ut idag, lördag 18 november. Kom och besök oss vid monter J:14!  

 • HållbartEtt allt mer hållbart Sverigenovember 6, 2017 - 8:22 f m

  Sedan en tid tillbaka har hållbarhet varit i ropet inom bygg- och fastighetsbranschen. Detta är något vi på Frakka är glada över och vi har tidigare skrivit en del artiklar om hållbarhet, bland annat https://frakka.se/gifthantering-samband-med-atervinning-av-byggavfall, https://frakka.se/fortsatta-studier-om-byggnaders-miljopaverkan och https://frakka.se/antalet-hallbara-byggprojekt-okar. Det som händer för närvarande på hållbarhetsfronten inom den svenska byggbranschen är att Boverkets byggregler inom kort […]

 • Återvinning av byggavfallGifthantering i samband med återvinning av byggavfallseptember 20, 2017 - 8:18 f m

  Inom byggbranschen försöker man på så gått som alla fronter skapa cirkulära system, genom vilka samtligt byggmaterial idealt ska kunna återanvändas (se till exempel vår artikel Hållbar inredning). I en ny studie granskar man, med anledning av detta, riskerna med att farliga ämnen och att de återanvänds. Avfall Sverige har, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, […]

 • Byggnaders miljöpåverkanFortsatta studier om byggnaders miljöpåverkanaugusti 30, 2017 - 8:53 f m

  Vi skrev för några veckor sedan artikeln Trä eller betong? som handlade om den jämförande studie i vilken trä och betongs miljöpåverkan, genom en byggnaders livscykler, ställdes mot varandra. Studien genomfördes av SBUF, Sveriges Byggindustrier, KTH, Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och en stor del av svenska byggindustrin. Nu följs denna studie upp av en ny […]

 • Hållbart byggandeAntalet hållbara byggprojekt ökaraugusti 14, 2017 - 8:37 f m

  Inom de närmaste två åren planeras över 100 hållbara projekt startas. Värdet på dessa nya projekt beräknas uppgå till cirka 22 miljarder kronor. För den som tittar i Sverige Byggers projektdatabas, som kommer det framgå att det planeras mer än 100, helt nya, hållbara projekt (/projekt som ska miljöcertifieras) inom de närmaste 24 månaderna. Värdet på […]

 • InomhusluftenFarliga ämnen kan bildas i inomhusluften då lokaler städasjuli 24, 2017 - 8:00 f m

  Carlslaw m fl har i en nyligen utförd studie visat att bildning av radikaler (hydroxy och hydroperoxy) i inomhusluft kan medföra bildning av farliga ämnen. Detta kan till exempel ske vid städning av lokaler. I undersökningen uppmättes hydroxy och hydroperoxy i ett klassrum med datorer. Den enda aktivitet som utfördes när mätningen gjordes var städning […]

 • Trä - betongTrä eller betong?juli 10, 2017 - 8:47 f m

  För några år sedan var motståendet mot trä inom byggbranschen ganska utbredd. Detta motstånd verkar vara borta nu. Allt fler hus byggs i trä och forskningen om trä ökar. Samtidigt har betongindustrin försökt ändra sina tillverkningsprocesser för att framställa mer miljömässigt hållbar betong. Frågan om trä eller betong är det mest miljövänliga materialet har blivit […]

 • InnomhusmiljöVikten av en god inomhusmiljöjuni 19, 2017 - 8:44 f m

  Enligt en ny rapport från Folkmyndigheten har var femte svensk besvär på grund av inomhusmiljön. Vikten av en god inomhusmiljö är något som vi fokuserat på i flera år på Frakka. Vi välkomnar därför artikeln, i magasinet Hållbart Byggande, som handlar om den senaste Miljörapporten från Folkmyndigheten. I rapporten framgår det att var femte svenskt […]

 • Högre bullernivåHögre bullernivå tillåts utanför bostädermaj 17, 2017 - 8:37 f m

  För att underlätta för byggandet i trafikintensiva lägen tillmötesgår regeringen riksdagens krav på höjning av bullernivån i bostadsområden. De nya reglerna kommer att gälla från och med 1 juli 2017 och kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Det var i mars som bostadsminister Peter Eriksson meddelade att man skulle gå med på allianspartiernas förslag om […]