Stambyten

Frakkas fastighetskonsulter hjälper dig med stambyten, från behovsanalys, via upphandling och projektledning, till slutbesiktning.

Fasadrenovering

Vi på Frakka har bred erfarenhet av upphandling, projektledning och besiktning av fasadrenoveringar.

Takrenovering

Har du frågor om eller problem med ett tak? Vi på Frakka hjälper dig med alla typer av takentreprenader och takbesiktningar.

Fönsterrenovering

Frakkas fastighetskonsulter informerar om, upphandlar, projektleder och besiktar fönsterrenoveringar i hela Storstockholm.

Ventilation

Frakka utför OVK-besiktningar och hjälper till med upphandling och projektledning vid ventilationsentreprenader.

Elstigarbyte

Vi på Frakka har den kunskap som krävs för ett korrekt utfört byte av huvudledningar för el (ibland kallat elstigarbyte).

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Frakka AB har högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda.

Läs mer om kreditvärdighet.