Stambyten - badrumsgolv

Frakkas fastighetskonsulter hjälper dig med stambyten, från behovsanalys, via upphandling och projektledning, till slutbesiktning.

Fasadrenovering – kalkstensfasad

Vi på Frakka har bred erfarenhet av upphandling, projektledning och besiktning av fasadrenoveringar.

Takrenovering – Tak av korrugerad plåt

Har du frågor om eller problem med ett tak? Vi på Frakka hjälper dig med alla typer av takentreprenader och takbesiktningar.

Fönsterrenovering – fönstervägg som reflekterar himlen

Frakkas fastighetskonsulter upphandlar, projektleder och besiktar fönsterrenoveringar i Storstockholm och Uppsala.

Ventilation - rund ventilationslucka

Frakka utför OVK-besiktningar och hjälper till med upphandling och projektledning vid ventilationsentreprenader.

Elstigarbyte – elswitchar

Vi på Frakka har den kunskap som krävs för korrekt utförda elinstallationer, t.ex. byte av huvudledningar för el (elstigarbyte).

KREDITVÄRDIGHET

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Frakka har näst högsta kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda.

Läs mer om kreditvärdighet.

Stambyten och andra entreprenader

Frakka är en oberoende fastighetskonsult/byggkonsult som har specialiserat sig på upphandling och projektledning av stambyten och andra typer av entreprenader, såsom fasadrenovering, takrenovering, fönsterrenovering, ventilation, elinstallationer och ombyggnationer. Detta är något vi brinner för och vi gör alltid vårt yttersta för att ge våra kunder den bästa möjliga servicen i alla våra projekt. Vi finns till hands både före, under och efter fastighetsprojekt för att underlätta processen för er som kund. Förutom upphandling och projektledning utför vi även analyser, ger råd och ombesörjer med besiktningar av utförda entreprenader.

Fokus på det som är viktigt

Tid är en begränsad resurs för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och för privata fastighetsägare. Tidsbrist leder i sin tur ofta till dåligt underbyggda beslut som riskerar att påverka hela fastigheten negativt. Vi tar fram underlagen som hjälper er att fokusera på de viktiga besluten som leder till välmående fastigheter.

Erfarenhet och flexibilitet

Frakka har sysslat med stambyten och andra entreprenader sedan 2001. Den omfattande branscherfarenhet och det breda kontaktnät som hunnit byggas upp under denna tid gör att vi på Frakka snabbt och effektivt kan förutse risker och hitta fel samt rekommendera lösningar och få fram de resurser som krävs för att åtgärda alla typer av brister som kan uppstå hos fastigheter.

Vår erfarenhet gör också vi kan erbjuda både fasta arvoden och löpande fakturering för våra tjänster, allt efter våra kunders behov.

Kvalitet och långsiktighet

Även om vi på Frakka kan göra mindre punktinsatser vid behov så siktar vi alltid på att ha långsiktiga relationer med våra kunder. Det innebär att vi alltid tänker långsiktigt och har ett helhetsperspektiv. Kvaliteten kommer alltid i första hand för oss. Resultatet av våra tjänster ska hålla under lång tid med bibehållen god effekt på miljö och hälsa.