COP 21 i Paris sätter fokus på byggnader

Byggsektorns betydelse uppmärksammas och får en särskild ”Building Day” den 3 december på Klimattoppmötet i Paris.
Mer än 30 % av utsläppen av växthusgaser är relaterade till byggnader enligt FN-organet UNEP. Det positiva är att branschen har många möjligheter till att minska utsläppen och därmed vara med och hejda förändringen av klimatet.
Några exempel är att passivhusstandard införs. Förhoppningen är att branschen även tar till sig att det är av vikt att dessa hus ventileras på ett korrekt sätt.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.