Energibesparing genom effektivare fjärrvärme

Energibesparing

Den 25 maj skrev vi en artikel om boendes möjligheter att minska sin egen energiförbrukning. Den frågan kommer kanske inte bli lika viktig i framtiden. I HSB Living Lab testar man nämligen att återanvända fjärrvärmevatten, något som potentiellt skulle kunna minska de enskilda hushållens totala energiförbrukning betydligt.

Även om regeringen beslutat att inte införa obligatoriska krav på mätning och debitering av enskilda hyresrätters värme och varmvatten (MDI) så har frågan om den enskildes möjligheter att påverka sin energiförbrukning intresserat många. Några av de som valt att reda ut frågan är Västeråsbaserade Mimer, som i samarbete med Mälarenergi, startat forskningsprojektet Framtidsgränd, i vilket man försett de boende med tekniska förutsättningar att minska sin energiförbrukning.

Nu kan det dock hända att ett annat forskningsprojekt leder till att frågan om den enskildes energibesparingar inte blir lika aktuell längre. I HSB Living Lab testar man nämligen att återanvända fjärrvärmevatten. En av de punkter som kritiker av MDI framhållit är just att hushåll med centralstyrd värmeförsörjning har svårt att minska sin energiförbrukning.

Det man specifikt gör i HSB Living Labs fjärrvärmeförsök är att man låter vatten som redan värmt upp andra fastigheter passera genom golvvärmeslingor i HSB Living Lab. Fördelen med detta förfarande, om det visar sig vara värt att satsa på, är att flera fastigheter kan dela på samma värme, vilket skulle innebära att man inte behöver värma upp vattnet så många gånger, och på sätt spara energi.

I och med att vattnet i försöket redan använts, och alltså avgett värme, när det kommer till HSB Living Lab är det betydligt svalare är vad fjärrvärmevatten normalt är, med en temperatur på cirka 45 grader, att jämföra med vanligt fjärvärmevatten som brukar ligga på temperaturer mellan 65 och 100 grader. Utmaningen ligger i att lyckas utvinna tillräckligt med effekt ur så pass ”svalt” vatten.

En fördel med den låga temperaturen är att produktionsanläggningar, sopförbränningsstationer och kraftvärmeverk klarar låga temperaturer bättre.

Källor

www.nyteknik.se/bygg/golvslingorna-i-smarta-huset-ska-varmas-med-returvatten-6577646
https://frakka.se/nyheter/kan-du-paverka-din-privata-energiforbrukning/

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.