Klimatsmart byggande har kommit för att stanna

Sedumtak

I fredags, den 13:e maj, frågade vi på Frakka, i artikeln Gröna väggar och tak, om gröna tak och växtväggar var en tillfällig trend eller ett sätt att bygga hus som kommit för att stanna. Kanske fick vi svar på den frågan redan samma dag, då Byggnyheter.se publicerade artikeln Miljöprofil genomsyrar innovativt projekt, i vilken Greenhouse beskrivs som ett innovativt bostadsprojekt där husen bland annat förses med gröna tak med solceller. Igår publicerade Anna Sjöström artikeln Grön lunga renar luften, i Byggindustrin, där hon skriver om det klimatneutrala Kvisslebyhuset med grönt sedumtak, vilket ytterligare bekräftar bilden av att användandet av gröna exteriörer, och interiörer, är något som kommit för att stanna.

Om Greenhouse

Greenhouse är ett bostadsprojekt med inriktning på innovativt tänkande och miljö och bostäderna i Greenhouse-området har försetts med flera klimatsmarta lösningar. Exempel på dessa är odlingsbalkonger med fasta odlingsytor samt vattenutkastare, golvbrunnar och bitvis inglasning (för att skapa växthuseffekt). Dessutom delar en del av lägenheterna en gemensam odlingsträdgård. Förhoppningen är att dessa odlingsmöjligheter ska göra de boende, delvis, självförsörjande på odlingsbara produkter. Förutom de goda odlingsmöjligheterna har byggnaderna försetts med smarta elsystem och, som sagts, gröna tak med solceller. Dessutom har lägenheterna egna displayer där förbrukning av el, vatten och avfall kan avläsas.

Greenhouse-bostäderna har byggts i Ekostaden Augustenburg (i Malmö) som i sig är ett klimatsmart område med inriktning på innovativt tänkande och miljö.

I vår artikel Gröna väggar och tak skrev vi om att en av drivkrafterna bakom användandet av gröna exteriörer och andra klimatsmarta lösningar är den goodwill som detta skapar. Även detta bekräftas i Byggnyheter.se:s artikel Miljöprofil genomsyrar innovativt projekt, där det framgår att Greenhouse har fått mycket positiv uppmärksamhet, från olika håll. Den positiva uppmärksamheten har bland annat resulterat i att Greenhouse-husen miljöcertifieras som Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta klassificeringen för lågenergihus med god inomhusmiljö.

Om Kvisslebyhuset

Kvisslebyhuset, som ska byggas söder om Sundsvall är tänkt att fungera som en luftrenare genom sin grönska. Förutom det gröna taket kommer huset förses med en inglasad innergård med mycket växter som absorberar koldioxid och skadliga luftpartiklar. Det uttalade målet är att på så sätt skapa en renare och hälsosammare inomhusmiljö.

Vidare kommer en geoenergi-lösning som kombinerar bergvärme och energi från solceller ge Kvisslebyhuset en klimatneutral drift.

Slutligen kommer Kvisslebyhuset att byggas i Koljern, ett byggelement som kombinerar både isolering och bärförmåga – ett klimatsmart alternativ till betong.

Källor

frakka.se/tak/grona-vaggar-och-tak
www.byggnyheter.se/2016/05/milj-profil-genomsyrar-innovativt-projekt
www.byggvarlden.se/gron-lunga-renar-luften-99827/nyhet.html

Har du frågor angående klimatsmart byggande? Kontakta oss på Frakka via telefon 08-22 33 90 eller via vår kontaktsida.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.