Första utdelningen av nyinstiftat träbyggnadspris

Träbyggnadspris

Växjö kommuns Träbyggnadspris

För att, enligt egen utsago, ”stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation” har Växjö kommun instiftat ett Träbyggnadspris som ska delas ut årligen till byggnader, företag, och/eller forskare/forskningsrapporter med anknytning till Växjö. Svensk Byggtidning har beskrivit Vallen, ett av de till 2018 års Träbyggnadspris nominerade bostadsprojekten, i artikeln Nybyggnadsprojekt i Växjö nomineras till träbyggnadspris.

Det nyinstiftade Träbyggnadspriset är en del av Växjös träbyggnadsstrategi som går ut på att få fler att bygga i trä. Ett av målen är att hälften av alla nya hus som byggs av kommunen 2020 ska vara byggda i trä.

Priset, som består av ett diplom med motivation och en minnestavla, kommer att delas ut samtidigt som kommunens byggpris, i oktober i år. De nominerade är

  • Bostadsområdet Pelarsalen
  • Bostadsområdet Strandsnäckan
  • Bostadsområdet Vallen

Bostadsområdet Vallen

I sin artikel Nybyggnadsprojekt i Växjö nomineras till träbyggnadspris beskriver Svensk Byggtidning ett av de till Växjö kommuns Träbyggnadsris nominerade bostadsområdena: Vallen.

Vallen, som ligger mellan Växjösjön och Bergundasjön i Växjö, består av 172st lägenheter i 4-8 våningar höga flerbostadshus, samt 26st radhus. Alla hus är byggda i trä. Det är delen med flerbostadshus som har nominerats.

Motiveringen till nomineringen lyder som följer:

”De fem charmiga excentriska gavlarna i olika höjder sammankopplade med stora glasade balkongstrukturer ger bebyggelsen sin starka särpräglade karaktär. Bostädernas storlek och utformning har stor variation och från balkongerna upplevs vackra vyer utöver sjöarna, naturen och in över staden. Genom långt, uthålligt och envist samarbete mellan flera parter har projektet försetts både med äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter men också prov på olika byggtekniska lösningar i trä, vilket tydligt markerar en medveten strävan efter att uppnå social hållbarhet, kunskapsutveckling och helt klart resulterat i minskad klimatpåverkan. Fasaderna i massivträpanel och cederspån ger byggnationen en känsla av gedigen, traditionell träbyggnation med modernt uttryck. Bebyggelsen har genom sin intressanta siluett gett ett karaktärsfullt tillskott till Växjö skyline.”

Projektet drivs av Microds i samarbete med Växjöbostäder.

Källor

www.svenskbyggtidning.se

vaxjo.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i nyhetsartiklarna endast gäller för de datum då artiklarna publicerats. Frakka avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.