Sveriges första Fitwel-ambassadör

Fitwel-certifikat

Vi på Frakka har alltid haft ett starkt fokus på att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Vi är därför glada över att Sverige har fått sin första fitwell-ambassadör. Hon heter Astrid Berglund och är miljökonsult på WSP. Som fitwell-ambassadör kommer hon undersöka och certifiera byggnader som främjar människors hälsa och välmående.

Astrid Berglund har länge intresserat sig för inomhusmiljö och hälsa men det var först under en 6 veckor lång vistelse i Kanada för ett tag sedan som hon kom i kontakt med Fitwel-certifieringen. Med Astrids egna ord: ”Jag har alltid varit intresserad av inomhusmiljö och hälsa. När jag fick chansen att studera det här nya certifieringssystemet i Kanada kunde jag inte tacka nej. Det här är ett helt nytt och spännande sätt att jobba med certifiering av byggnader”.

Fitwell-certifikatet är utformat för att kunna användas på alla typer av byggnader (oavsett budget, storlek eller ålder) och har, sedan det släpptes 2017, hunnit användas över 600 gånger över hela världen. Fetwell-systemet går ut på att ge mest poäng åt de åtgärder som ger mest effekt, snarare än att ställa skall-krav. Exempel på vad som kontrolleras vid en certifiering är

  • Har alla platser dagsljus?
  • Har alla fönster solskydd?
  • Vilka gemensamma ytor finns? Uppmuntrar de till avkoppling?
  • Är arbetsplatserna anpassade för ökad flexibilitet? Har de som arbetar i byggnaden tillgång till gym?
  • Är trapporna placerade på ett lämpligt sätt? Uppmuntrar byggnaden till att ta trappan istället för hissen?
  • Finns gångbanor och cykelbanor vid fastigheten?
  • Finns det en trädgård eller park vid fastigheten?

Det tog cirka 5 år att och 3000 studier inom hälsa för att skapa det evidensbaserade system för byggnader som resulterat i Fitwell-certifikatet.

Den organisation som ligger bakom Fitwell-certifikatet heter CfAD (Center for Active Design) och är icke-vinstdrivande. Läs mer om CfAD på centerforactivedesign.org.

Länkar och källor

citymark.today

centerforactivedesign.org

fitwel.org

Läs om hur Frakka arbetar med inomhusmiljön

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Frakkas nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Frakka avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.