Ventilation

Ventilation Stockholm

Ventilation i Stockholm och Uppsala

Bra ventilation i våra hem, på våra arbetsplatser och överallt där vi annars vistas inomhus är livsviktig. Med vår samlade erfarenhet från entreprenadbesiktningar, energideklarationsbesiktningar, fastighetsförvaltning m.m. har vi sett hur det kan se ut på många håll. Men vi vet också hur bra det kan bli med en välanpassad ventilationsanläggning.

Vi kan även se hur många tar skada av en dålig eller vid helt avsaknad av ventilation. Exempel på ventilation som inte fungerar är: att man får in avgaser utifrån, kemikalier som stör inomhusmiljön, för höga koldioxidhalter, för många partiklar i luften och för varmt eller kallt.

Med bra luft på arbetet eller i hemmet, blir vi mer alerta och många gånger mer effektiva på jobbet. Vi på Frakka strävar att så många som möjligt ska ha en komfortabel och hälsosam inomhusmiljö.

Vi på Frakka är verksamma i hela Storstockholm samt Uppsala och hjälper dig att projektera, upphandla och besiktiga allt från självdragssystem till större ventilationsanläggningar. Vi kan dessutom ge rådgivning om vad man bör tänka på vid val av ventilationssystem och om man kan spara pengar genom behovsstyrd ventilation. Ju tidigare vi kommer in i projektet desto bättre blir resultatet.

Frakka hjälper vi dig även med OVK och luftkvalitetsmätningar. Klicka på rubrikerna nedan eller i menyn för att läsa mer.

OVK

Luftkvalitetsmätning