Hållbarhet på frammarsch

Hållbarhet

Många av våra artiklar, till exempel vår senaste artikel ”Krav på nära-noll-eneribyggnader”, har handlat om hållbarhet med särskild fokus på ekologisk hållbarhet och miljösmarta lösningar. Nu har nyhetsportalen Hållbart Byggande publicerat en intressant artikel i ämnet. Den handlar om hur hållbarhet gått från att befrämjas via riktlinjer dragna på företagens egna initiativ till att stadfästas via förordningar och regler. Hållbarheten har på så vis tagit ett kliv in i juridikens sfär.

I artikeln ” Hållbarhet allt viktigare inom fastighets- och byggjuridiken” beskriver menar Emma Ihre, hållbarhetschef på advokatbyrån Mannheimer Swartling, hur hållbarhetsarbetet har förflyttats från att vara företags visioner till att vara delar av policys och andra styrdokument. Exempel på detta hittar man bland annat i transaktionsmarknaden, till exempel när säljare förväntas leverera fastigheter som är certifierade.

Ett annat exempel är då kommunala bolag som säljer fastigheter kräver att köparen håller låga hyresnivåer för befintliga hyresgäster. Även i större projekt, då man till exempel bygger ut infrastruktur och stadsmiljöer, ökar kraven på hållbarhet.

Men hållbarhetens frammarsch handlar om mer än torra lagtexter och separata exempel. Det rör sig snarare om en kultur där de företag som utsatts för mest granskats ligger i framkant och driver utvecklingen.

Samtidigt är detta med hållbarhet någonting förhållandevis nytt och även om ambitionerna är höga så saknas kunskap och det finns fortfarande mycket att lära menar Natalie Bretz, Senior Associate som arbetar med fastighetsutveckling och entreprenadprojekt på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Källor och länkar

http://hallbartbyggande.com/hallbarhet-allt-viktigare-inom-fastighets-och-byggjuridiken/
http://hallbartbyggande.com/konferens-om-estetik-och-ekonomi-med-fokus-pa-tegel/

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.