Krav på nära-noll-eneribyggnader

Energihus

Regeringen har beslutat att ändra i Plan- och byggförordningen, PBF, för att Sverige ska uppfylla EU-direktiven för byggnaders energiprestanda och nära-noll-energibyggnader. Enligt det nya beslutet så ska alla nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter vara nära-noll-energibyggnader senast efter den 31 december 2018. Dessutom ska alla nya byggnader vara nära-noll-energibyggnader senast den 31 december 2020.

Det nya beslutet kommer att gälla från och med den 1:a april 2017 och då kommer Boverket ta fram föreskrifter. Dessa kommer bestå av två delar: en del som innehåller de nära-noll-krav som ställs på de byggnader som byggs då föreskrifterna träder i kraft och en del som består av de exakta krav som ställs på nära-noll-energibyggnader 2021.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, säger i ett pressmeddelande att ”Beslutet kommer att driva på och stödja en fortsatt utveckling för energieffektivisering inom byggbranschen. Det är bra, men jag vill samtidigt passa på att be om ursäkt till byggindustrin för både den förra och den nuvarande regeringens senfärdighet i genomförandet av detta EU-direktiv, eftersom det beslutades 2010 och det kommer ta sju år innan de konkreta svenska reglerna finns färdiga från Boverket. Tidsutdräkten försvårar naturligtvis ett smidigt genomförande i det praktiska arbetet”.

Källor och länkar

www.byggvarlden.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.