Rekordnivå för limträanvändning i Sverige

Limträanvändning

Vi på Frakka är som bekant mycket intresserade av tekniker som kan möjliggöra en hälsosammare och hållbarare byggbransch. Flera av våra artiklar har följaktligen handlat om det ökande användandet av trä, och specifiket limträ, inom branschen i fråga. (De senaste exemplen på detta är artiklarna Ökat träbyggande ett måste och Alternativa byggmaterial.) Detta ämne har åter igen vunnit aktualitet i och med att nya siffror visat att det svenska limträanvändandet återigen slog rekord 2016.

Jämfört med 2015 ökade försäljningen av limträ i Sverige med 13,5 procent 2016 och nådde en volym på totalt 77000 kubikmeter. Ökningen fortsatte dessutom att öka succesivt genom hela 2016, vilket tyder på att det inte rör sig om enstaka steg i en ökande riktning utan en konstant ökning i användandet, som därför kan antas fortsätta in på 2017.

Johan Fröbel, som är teknik- och distributionschef på Svenskt Trä, tolkar de nya rekordsiffrorna som att allt fler aktörer inom branschen börjar inse de många fördelarna med limträ, till exempel att man genom detta material kan kombinera miljövänlighet och hållbarhet med starka och attraktiva konstruktioner. Han menar vidare att det vi bevittnar är ett paradigmskifte i fråga om materialanvändning inom byggindustrin.

Ett intressant exempel på hur byggherrar har tagit till sig tanken att bygga även större byggnader i trä är Mariehem, i Umeå, där Rikshem kommer bygga ett åtta våningar högt flerbostadshus, som kommer bli det högsta trähuset i norra Sverige. Huset är ett av flera hus som kommer byggas i trä och tillsammans kommer omfatta 142 lägenheter (110 hyresrätter och 32), fördelat på tre hus. Alla husen kommer bli Green Building-certifierade. Husen beräknas vara helt klara och bebodda under hösten 2018.

I Danmark tar man experimenterandet med hållbara byggnadsmaterial ytterligare ett steg då man gör försök med att använda limträ kombinerat med halm. Vid Middlefart, mitt i Danmark, bygger man komposterbara hus med stomme i laminerat trä och kassetter av pressad halm. Man blir i och med detta för5st i välden med att låta halmplattor av detta slag bära last.

Källor

Pressrelease från Rikshem
branschaktuellt.se
www.nyteknik.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.