Teknik för och arkitektur mot sol

Solenergi

Att solen är både en välsignelse och ett hot är något som människan fått erfara, antagligen, i årtusenden. Men det är inte förrän i vår tidsålder som man på allvar har lärt sig utnyttja solens energi – genom solceller. Nyligen har ett australiensiskt forskarteam för första gången lyckats skapa solceller som kan räknas som ekonomiskt hållbara. Men samtidigt som solcellstrenden håller på att växa sig allt starkare har en annan, nästan motsatt, trend börjat få allt mer gehör: nämligen den att skydda sig från solens strålar.

Enligt tidskriften National Geographic har en grupp forskare i Sidney, i New South Wales, Australien, lyckats konstruera en ny typ av solceller som är cirka 10 procent mer effektiva än de tidigare mest effektiva solcellerna. Den nya solcellen är mindre och lättare än tidigare solceller, vilket innebär att mer effekt kan tas ut från minder ytor.

Den nya solcellen är så effektiv att den praktiskt taget når upp till de 35 procents effektivitet som anses krävas för att en solcell ska vara ekonomiskt bärkraftig. Detta är en bedrift då internationella bedömare tidigare trott att denna effektivitet inte skulle uppnås förrän 2050.

Men samtidigt som australiensiska forskare undersöker hur man bättre kan använda solstrålarna undersöker arkitekter i norden hur man kan på bästa sätt kan undvika dem. Sedan 2015 har Tankesmedian Movium, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, arbetat med att formulera förslag till utvecklingsprojekt för att skapa utomhusplatser, för barn, med lagom mycket solljus. Anledningen till detta initiativ är att hudcancerfallen fortsätter öka, särskilt bland yngre personer. Forskning har allt mer visat på barns särskilda utsatthet.

Den lösning man inom Movium kommit fram till är tre möjliga utvecklingsprojekt för att stödja planeringen av skuggiga uteplatser på skolor och förskolor:

  1. En webbaserad portal med olika idéer om hur man kan bygga utomhusplaster för barn.
  2. Ett interaktivt verktyg med vars hjälp barn, föräldrar och personal kan planera för olika typer av solskydd på uteplatser.
  3. Ett tillsynsprojekt genom vilket myndigheter kan vägleda och kontrollera barns utomhusmiljöer.

Inom kort kommer tankesmedjan få besked, från regeringen, om dessa idéer kommer realiseras.

Sammanfattningsvis verkar det som att man får ta det goda med det onda, vad gäller solen. Men man kan förstås göra det på ett smart sätt. Den lösning som vi verkar röra oss mot är att, så att säga, låta maskinerna klä solens skott medan vi människor njuter av, de av maskinerna filtrerade, solfrukterna i behaglig skugga.

Källor

www.bofast.net
www.byggnyheter.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.