Högt flerbostadshus, byggt helt i trä, inflyttningsklart i Västerås

Trä

Tidigare i år, närmare bestämt den 22 april, ställde vi frågan om trä är framtidens byggmaterial, i en artikel med samma namn (Är trä framtidens byggmaterial?). Slutsatsen vi kom fram till är att så troligen är fallet. Det finns flera fördelar med trä och framför allt de ekologiska fördelarna har uppmärksammats alltmer på senare tid. Men det tydligaste svaret på frågan är ändå det faktum att användandet av trä helt enkelt ökat och fortsätter öka. Nu senast rapporterar man i byggvärden.se att ett högt flerbostadshus i Västerås, som har byggts helt i trä, är inflyttningsklart.

Det är tydligt att svenska träprodukter är på frammarsch, globalt. Under en möbelmässa som ägde rum i Chengdu, i västra Kinas inland, väckte Svenskt Träs monter stor uppmärksamhet. I montern hade man ställt ut möbler och prover av furu och gran (se vår artikel Svenskt trä i Kina från den 20 juni). Dessutom byggs det alltfler flerbostadshus i trä både i Sverige och utomlands. Det kanske mest spektakulära exemplet på detta hittar man i London, där man planerar bygga en 300 meter hög skyskrapa i trä.

Det senaste inhemska exemplet på träets landvinningar inom byggindustrin hittar man däremot i Västerås. Där har det byggts ett flerbostadshus med 53 lägenheter helt i trä. Byggnaden är med sina 6 våningar och sitt mjuka, organiska, formspråk inte bara ett av Sveriges största bostadshus utan även ett av de modernaste ur estetiks synvinkel.

Träet framhävs tydligt genom arkitekturen, både exteriört och interiört. Men det handlar inte bara om fasad. Nästan rakt igenom består huset av trä, från paneler och ytskikt i lägenheter och trapphus till stomme, trappor och hisschakt.

Länkar

www.byggvarlden.se
Artikel: Svenskt trä i Kina
Artikel: Är trä framtidens byggmaterial?

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.