Boende-lab

Boende-lab

Det har blivit allt vanligare med boende-lab. Insikten om att vårt byggande och boende påverkar miljön, samt den problematiska situationen på bostadsmarknaden gör ett alltmer omfattande experimenterande både nödvändigt och lönsamt. Vi har tidigare skrivit om HSB Living Lab, ett experimentellt boende kopplat till Chalmers i Göteborg, och om Framtidsgränd, 19 lägenheter i Västerås som byggts om för att kunna användas i experiment angående energiförbrukning. Nu har ett boende-lab även skapats i KTHs regi: KTH Live-In Lab.

HSB Living Lab, i Göteborg, är en flyttbar byggnad med 29 lägenheter, fördelade på 4 våningar, i vilka studenter och gästforskare kommer att bo medan experiment ständigt kommer att pågå. Experimenten syftar bland annat till att hitta nya sätt att bygga och utveckla bostäder. Man studerar även hur vi kan leva hållbart och spara energi och andra resurser genom att anpassa det sätt man lagar mat, diskar, tvättar och så vidare. Förutom boendelägenheter kommer HSB Living Lab att rymma kontor, möteslokaler, tvättstudios och show room med mera.

Framtidsgränd, i Västerås, består av 19 lägenheter som byggts om för att möjliggöra för de boende att använda energi smartare genom olika tekniska hjälpmedel, samt genom att få tips och råd från experter kopplade till projektet, som kommer pågå i 2 år.

KTH Live-In Lab, som för närvarande håller på att byggas på KTH:s campusområde, kommer att rymma boende för cirka 300 studenter. De tre byggnaderna, som kommer vara inflyttningsklara under hösten 2017, kommer förutom en 300 kvadratmeter stor innovationsdel även rymma lägenheter som samtidigt är laboratorier. Det övergripande syftet med KTH Live-In Lab är att förbättra bygg- och boendeteknik med hänseende på miljön, samt att förkorta tiden det tar för forskningsresultat att implementeras skarpt på byggmarknaden. För att uppnå det senare kommer inte minst ändringar i regelverket runt byggande och boende behöva ses över menar Jonas Anund Vogel, som ansvarar för KTH Live-In Lab.

Den fråga som kanske ligger längst fram i tiden, men som ändå kommer utredas i KTH Live-In Lab är hur vi kan spara boyta, en resurs som kan bli knapp i framtiden. De lösningar som ska testat är bland annat flyttbara väggar, något som möjliggjorts av att innovationsdelen är bygglovsbefriad.

Husen i KTH Live-In Lab kommer vara plusenergihus och detta med att hitta bra lösningar för att få ut mer energi än man tillför husen är ytterligare ett syfte med KTH Live-In Lab.

Sammanfattningsvis kan det sägas att även om nyttorna är många med dessa experimentella boenden så är det tydligt att just hållbarhet och energibesparing är något som ligger i klart fokus, då det är något som testas på alla boende-lab. Om yt-besparing blir en lika het potatis i framtiden återstår att se.

Källor

fastighetstidningen.se
www.bofast.net
www.liveinlab.kth.se
www.mimer.nu
Artikel: Kan du påverka din energiförbrukning?

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.