KL-trä i Sveriges högst belägna byggnad

KL-trä

Vi har i flera artiklar skrivit om träets egenskaper och möjligheter som byggmaterial (se till exempel artikeln Är trä framtidens byggmaterial). Nu har trä, närmare bestämt KL-trä, använts för att bygga Sveriges högst belägna byggnad – en säkerhetsstuga vid toppen av Kebnekaise.

Om säkerhetsstugan

På 2000, meters höjd, nära toppen av Kebnekaise, har byggföretaget Snickarbröderna byggt Sveriges högst belägna säkerhetsstuga. Bygget inleddes redan under sommaren 2015 men blev, på grund av de svåra förhållandena och det dåliga vädret, inte klart förrän i slutet av augusti.

Stugan, som är ritad av Murman Arkitekter, är formad som en pentagon så att väggarna lutar inåt och på så sätt inte kan ge fäste åt snödrivor. Dessutom gör formen att värme sprids snabbt och stannar kvar länge. Tanken är att det ska räcka med kroppsvärme och/eller spritkök för att värma byggnaden. Interiören är 4,5 meter x 9 meter och består av ett enda rum med sittbänkar längs med sidorna. 21 personer kan rymmas på samma gång i stugan.

Hela stugan (väggar, tak och golv) är byggd i KL-trä (kors-limmat trä) och utsidan är täckt av överlappande panel. De flesta delarna prefabricerades, för enkelhetens skull, och flögs till platsen med helikopter.

Kebnekaises topp har endast två snöfria månader per år och är en av de platser i landet med svårast väderförhållanden. Att man då valt att använda KL-trä som material säger en del om materialet, menar Daniel Wilded, produktchef för KL-trä på Martinsons, som konstruerat och levererat KL-träet till säkerhetsstugan.

Om KL-trä

KL-trä ger massiva väggar som påminner om, och arbetar på samma sätt som timmer. Men till skillnad från timmer är KL-trä tätt och håller fukt och vind utanför. Dessutom har materialet hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. Ytterligare fördelar med materialet är att man vid tillverkning även kan använda material som inte är av högsta kvalitet med bibehållet gott resultat. Träet har dessutom visat sig vara brandtåligt och fungera utmärkt tillsammans med andra byggmaterial. Det är därför kanske inte så konstigt att KL-träet har använts i allt större utsträckning på senare tid. Men den, globalt sätt, kanske största fördelen med materialet är dess goda miljöegenskaper.

Miljömässiga fördelar med KL-trä

Förutom att vara en förnyelsebar råvara så agerar KL-trä som kolsänka och förbättrar på så vis både inomhusmiljö och luften generellt. De stora träelementet som utgör KL-trä underlättar dessutom montage, vilket leder till kortare byggtider.

Länkar

www.byggvarlden.se
www.byggnyheter.se
www.svenskttra.se
Artikel: Är trä framtidens byggmaterial?

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.