Träbyggnadssektorn ser ljust på framtiden

Trähus

Sverige- och världen genomgår en omfattande förändring vad gäller miljöanpassning samt ökad effektivitet och hållbarhet för olika områden och branscher. Detta gäller även byggbranschen, som står inför flera utmaningar, som att bygga fler bostäder än någonsin på kort tid samtidigt som ett mer effektivt och hållbart byggande måste utvecklas. I Sverige finns en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä, men det är först under de senaste tio åren som man även har insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar, vilket har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. Internationellt sett har man sedan länge byggt flervåningshus med trästommar, och nu börjar utvecklingen ta fart ordentligt i både Sverige och övriga Skandinavien. Det industriella träbyggandet har stor potential i takt med att industri och förädlingen av skogsråvaran utvecklas ännu mer. Ett ökat träbyggande skulle även kunna leda till ökad sysselsättning, nytt företagande samt nya möjligheter för framtida export.

– På tio år har vi nått ungefär tio procents marknadsandel. Om ytterligare tio år tror jag att vi har växt till minst 20 procents marknadsandel. Det gäller i Sverige, men även internationellt ser vi att intresset ökar. Vår vision är att det ska vara lika naturligt att välja trä när man bygger nytt som vilket annat byggmaterial som helst, säger Anders Josephsson, ansvarig för kommunikation och public affairs på Svenska Träbyggnadskansliet.

Klimateffektiv byggprocess

När man pratar om drivkraften för just träbyggandet är det främst tre faktorer som är pådrivande. Dels behovet av en minskad klimatpåverkan, behovet i form av ett ökat byggande, men också mer effektiva byggprocesser, vilket träbyggnadssektorn kan bidra med genom prefabricerat material som snabbt kan sättas på plats, men även minskade transporter, något som gör träbyggnadssektorn extra intressant inför framtiden.

– Intresset för träbyggandet ökar, från både byggherrar och byggföretag, kommuner, arkitekter med flera.  Trä svarar upp mot många av de utmaningar vi står inför. Vi måste bygga väldigt många nya bostäder i Sverige samtidigt som vi måste bygga hållbart. Här har trä som byggmaterial oslagbara fördelar. Det innebär både en hög grad av industriell tillverkning vilket ger effektivare och kortare byggprocesser samtidigt som det har betydligt mindre klimatpåverkan än andra byggmaterial och är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Allt fler börjar inse detta. Även i Kina som nu har satt ner foten och vill premiera trä som byggnadsmaterial, fortsätter Anders Josephsson.

Branschen samlades för att diskutera framtiden

Aktuella Byggen var på plats när ett hundratal branschpersoner deltog i konferensen, ”Bygg i Trä”, som anordnades av Länsstyrelsen, Hållbart byggande Värmland, Skogsstyrelsen och företagsklustret The Paper Province och hölls på kongresscentret Karlstad CCC.  Branschrepresentanter från bland annat kommuner, byggkonsulter och byggingenjörer närvarade för att ta del av information och diskutera framtiden för träbyggnadssektorn i Sverige.

Susanne Rudenstam från Träbyggnadskansliet inledde konferensen genom att tala om det moderna träbyggandets utveckling och drivkrafter samt varför vi ska bygga mer i trä.

— Trä är unikt. Trä binder koldioxid. Trä är det enda förnybara materialet i en byggnad och är ett material för framtidens cirkulära ekonomi.  Trä är en råvara som det finns mängder av och är allra högsta grad ett hållbart material, men framförallt är det smart och rationellt att bygga med trä, sade Susanne Rudenstam.

Tio procent i marknadsandelar

Lars Attefors från Attefors Consulting, talade sedan om träbyggnadsbranschens potential.

Attefors tror att det kommer att ta tid att nå målen, men vill ändå peka på att marknadsandelarna har gått från noll till tio procent på tio år, vilket är en stark utvecklingskurva. De befintliga resurserna inom industrin har satsningar ifrån regeringen som vill nyindustralisera samt att tekniken utvecklas i enorm fart.

– Det här ligger i alla linjers riktning för att vi ska få både bostäder, arbetstillfällen och en bra miljö. Jag tänker att det rent politiskt sett inte är några som helst problem utan bara att gå mot det, avslutade Lars Attefors.

Källa: www.byggnyheter.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.