Är trä framtidens byggmaterial?

Trästomme

På senare tid har det debatterats mycket om träets lämplighet som byggmaterial. Mot fördelar, som låga priser och goda miljöegenskaper har det ställts farhågor om hög brandrisk och låg försäkringsbarhet. Oavsett hur debatten sett ut har antalet flerbostadshus som byggs i trä ökat kraftigt. Det ökade intresset för trähus finns inte bara i Sverige. Det kanske mest spektakulära projektet hittar man i London, där det finns planer på att bygga en 300 meter hög skyskrapa i trä.

Under Almedalsveckan 2015 bjöd Svenska Brandskyddsföreningen in till debatt om brandsäkerheten i trähus. Även om man tillstod att det finns många fördelar med trähus, till exempel att materialet binder koldioxid, är förnybart och har hög hållfasthet, samt att det finns god tillgång till trä i Sverige, var man inom Brandskyddsföreningen mycket tveksam till att bygga hus av trä på grund av brandrisken, som man menade är mycket stor.

Även företrädare från försäkringsbranschen ställde sig tveksamma till trä som byggmaterial i större hus. Hans-Eric Zetterström, brand- och riskingenjör på Länsförsäkringar, menade att stora trähus, förutom att vara mer brandfarliga även tar så mycket skada av släckningsvatten att de kan bli svåra att försäkra.

På denna kritik mot storskaliga trähus var Susanne Rudenstam, på Sveriges Träbyggnadskansli, snabb med att svara att det visst går att bygga brandsäkra trähus och det finns exempel på trähus som gått att rädda efter bränder med omfattande släckningsarbete. Hon tillade dock att vi fortfarande vet ganska lite om storskaliga trähus och efterlyste mer forskning i ämnet.

Senare samma år skrev Susanne Rudenstam, tillsammans med Anders Josephsson på Träbyggnadskansliet, i en artikel, i NyTeknik, att energianvändandet i bostadshus blivit så effektiv att det enda sättet att minska koldioxidutsläppen från bostadssektorn är att förbättra husbyggandet i allmänhet och materialanvändandet i synnerhet. Det material som man förordade var trä, då det bland annat binder koldioxid både under odlingsfasen och husproduktionsfasen.

Om Susannes och Anders artiklar burit frukt är svårt att säga men antalet flerbostadshus som byggts i trä har ökat med 44 procent om man jämför med samma tid 2015, enligt artikeln Stor ökning av flerbostadshus byggda i trä, som publicerad den 15:e april, i år, i Byggindustrin.

Det finns dock fortfarande hinder, i den svenska byggnormen, som försvårar byggande av höga trähus, menar Greger Lindgren, teknisk chef på Martinsons, i artikeln Nya beräkningar kan ge högre trähus, publicerad i Byggvärlden. Enligt Greger är byggnormen nämligen anpassad till andra byggmaterial än trä. Det högsta trähuset i Sverige står i Strandparken i Sundbyberg och är åtta våningar högt. Enligt Greger skulle det, med hjälp av den nya beräkningsmodell som man håller på att ta fram och som är anpassad även för hus i trä, vara möjligt att bygga trähus som är 15-20 våningar höga.

I England har man ännu mer högtflygande planer. I London planerar man nämligen bygga en skyskrapa, med stomme av trä som, med sina 300 meter och 80 våningar, skulle bli världens högsta trähus. Dagens högsta trähus är ett 14 våningar och 51 meter högt trähus i Bergen.

Det är tydligt att trähus är hett ljust nu i flera Europeiska länder. Om det handlar om den tillfällig trend eller en ny, miljömedveten, stig som trampats upp återstår att se. Vi på Frakka tror och hoppas på det senare.

Har du funderingar angående olika materials lämplighet i samband med stambyte, fasadrenoveringar, takrenoveringar, fönsterrenoveringar eller andra typer av entreprenader? Kontakta våra fastighetskonsulter på Frakka så ger vi råd och hjälper dig med allt från upphandling till genomförande och besiktning av stora och små entreprenader.

Källor

byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-studie-ska-utreda-klimatpaverkan-fran-trahus
byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-okning-av-flerbostadshus-byggda-i-tra
byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-behover-mer-fakta-och-farre-myter
www.byggvarlden.se/nya-berakningar-kan-ge-hogre-trahus
www.byggvarlden.se/hett-om-brandrisk-i-hoga-trahus
www.nyteknik.se/opinion/trahus-bast-for-klimatet

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.