Fasadrenovering

Fasadrenovering Stockholm

Fasadrenovering i Stockholm och Uppsala

Genom bra projektleding av fasadreparationer samt en väl utförd besiktning kan du vara trygg i att huset eller husens fasader håller hela den förväntade tiden.

En putsad fasad kan förväntas att hålla under 50 år med bra underhåll. Om en fasad blir blöt vid nederbörd måste den få möjlighet att torka upp, om inte fuktproblem ska uppstå. Fuktproblem är ett stort problem vid minusgrader. Då kan en så kallad frostsprängning uppstå om det finns för mycket fukt i den putsade fasaden.  Andra orsaker till förminskad livslängd av fasaden kan vara ett läckande tak, trasiga häng- och stuprännor och sönderrostade fönsterbläck. Alla ovan beskrivna brister kommer att förkorta livslängden avsevärt och det är viktigt att åtgärda dessa så fort man upptäcker skadan.

Skulle det vara så illa att en vattenskada upptäcks allt för sent kan det få stora konsekvenser. I vissa fall kommer man att få knacka ner en stor del av fasaden och kostnaden för återställande blir hög.

Har man konstaterat att fasaden behöver renoveras är det av ytterst viktigt att arbetet utförs på ett professionellt sätt; att rätt material används, arbetet utförs jämnt och snabbt plus att för- och efterarbeten utförs korrekt.

Kontakta gärna Frakka AB för ett utlåtande om fasaden. Om fasaden behöver en större reparation kan vi därefter genomföra en upphandling för bästa pris och till bästa kvalitet.

Innan byggstart är det viktigt att göra en seriös utredning av entreprenören. Eftersom garantiåtagandena från entreprenören sträcker sig över en längre tid är det viktigt att välja en entreprenör med stabil ekonomi.

Frakka AB har möjlighet att, i hela Storstockholm och Uppsala, sköta projektledning under entreprenadens gång och ombesörja att fastigheten blir besiktigad.