Takrenovering

Takrenovering Stockholm

Takrenovering i Stockholm och Uppsala

Ett plåttak har en teknisk livslängd på upp till 50 år men kan hålla betydligt längre i vissa fall om taket underhålls och sköts om.

Den estetiska livslängden på taket är betydligt kortare. Färgskiktet kommer på sikt att förändrats så mycket att utseendet inte längre är attraktivt. Ett nytt plåttak bör klara sig minst 20 år innan omålning behövs, om det underhålls och inte skadas vid till exempel snöskottning.

Ytbeläggningen påverkas/åldras av väder och solstrålning, närhet till havsvatten och föroreningar som finns i miljön.

Livslängden beror också på om materialet används i söderläge och om taklutningen är liten (påverkas vanligtvis mer av solen).

Det är viktigt att göra en seriös upphandling när omläggning av tak är en långsiktig investering som skall fylla sin funktion långt efter att garantitiden har gått ut.

Hos Frakka, som är verksam i hela Storstockholm och Uppsala, har du möjlighet att få taket status besiktigat, upphandling av takläggning, projektledning under arbetets gång och slutbesiktning genomförd.