Vikten av god ventilation

God ventilation

I ett nytt forskningsprojekt på KTH tittar man på hur man med hjälp av god ventilation kan minska smittspridning i sjukhuslokaler. Enligt Socialstyrelsens senaste rapport i ämnet framgår det att tio procent av alla sjukhussängar i Sverige tas upp av patienter som drabbats av bakterier under sjukhusbesök. Det framgår även att ungefär 1500 personer dör årligen av samma typ av sjukhus-smittor.

Enligt Sture Holmberg på avdelningen för Strömnings- och klimatteknik vid institutionen för Byggvetenskap (och KTH) så är smittspridning som sker via direktkontakt, på sjukhus, väl dokumenterad. Den luftburna smittspridningen, och dess risker, är däremot inte särskilt väldokumenterad. Detta hoppas man kunna ändra på i och med den aktuella forskningen.

Med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics) ska man bygga upp virtuella operationssalar och räkna ut hur strömmar med luftburna bakterier rör sig i dem. Med hjälp av ventilationsteknik ska man sedan hindra att dessa bakterier landa på instrument och i öppna sår. Även faktorer som temperatur, människors och instruments placeringar spelar in.

De åtgärder som man hittills kommit fram till för att minska luftburen smittspridning, inom enskilda rum, är att skapa ett riktat luftflöde genom rummet med bestämda utsugningspunkter, något som kräver noggranna mätningar och uträkningar. Den äldre tekniken med omblandande ventilation menar man endast sprider ut de farliga ämnena i rummet, vilket gör det ännu svårare att avlägsna de farliga partiklarna.

Den föreslagna ventilationstekniken kommer även innebära energibesparingar, i och med att den kräver en mindre total luftmängd (som måste värmas upp för inomhusbruk) än tidigare tekniker.

Frakka utför OVK och luftkvalitetsmätningar samt säljer luftrenare till sjukhus. Våra kunder är olika typer av företag. Kontakta oss gärna för mer information, antingen via telefon 08-22 33 90 eller via vår kontaktsida.

Källa

hallbartbyggande.com
en.wikipedia.org

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.