Högre bullernivå tillåts utanför bostäder

Högre bullernivå

För att underlätta för byggandet i trafikintensiva lägen tillmötesgår regeringen riksdagens krav på höjning av bullernivån i bostadsområden. De nya reglerna kommer att gälla från och med 1 juli 2017 och kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner.

Det var i mars som bostadsminister Peter Eriksson meddelade att man skulle gå med på allianspartiernas förslag om ändrade bullerregler. S och MP röstade mot förslaget med hänvisning till folkhälsan.

Det nya beslutet innebär att bullret får uppgå till 65 decibel vid fasaden för bostäder som är upp till 35 kvadratmeter stora. Tidigare fick bullernivån högst gå upp till 60 decibel för motsvarande bostäder. För bostäder som är större än 35 kvadratmeter höjs bullergränsen från 55 till 60 decibel.

Det nya förslaget går emot Boverkets rekommendationer. Från Boverkets håll menar man att ändringen kommer kosta mer än den smakar. I deras rapport skrev Boverket att ”En ändring av riktvärdena i enlighet med det remitterade förslaget bedöms inte möjliggöra fler bostäder”.

Peter Eriksson tror dock att förslaget kommer innebära en förenkling för bostadsbyggandet. ”Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen”, säger han.

Källor

byggindustrin.se
fastighetstidningen.se
www.nyteknik.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.