Vikten av en god inomhusmiljö

Innomhusmiljö

Enligt en ny rapport från Folkmyndigheten har var femte svensk besvär på grund av inomhusmiljön.

Vikten av en god inomhusmiljö är något som vi fokuserat på i flera år på Frakka. Vi välkomnar därför artikeln, i magasinet Hållbart Byggande, som handlar om den senaste Miljörapporten från Folkmyndigheten. I rapporten framgår det att var femte svenskt anser att de har besvär som beror på de inomhusmiljöer som de vistas i. Besvären som rapporterats är allt från dålig lukt, irritation, huvudvärk och trötthet till astma och allergi.

Enligt rapporten så har besvären ökat med 0,1 procent, från 0,8 procent till 0,9 procent. Cirka 19 procent av de tillfrågade uppger att de har fuktskador och/eller mögel i bostaden.

De flesta fuktskador verkar finnas i hus byggda föra 1976. De hus som rapporteras vara allra värst drabbade är de som byggts mellan 1941 och 1975.

En skillnad jämfört med Miljöhälsorapporten från 2007 är att andelen personer som bor i hyresrätter har rapporterat fler besvär än tidigare. De är den grupp som har rapporterat flest besvär i den nya rapporten.

Läs mer om vad vi på Frakka kan göra för att förbättra sin inomhusmiljö!

Källa

Hållbart byggande

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.