Ökat bostadsbyggande i Stockholm

Bostadsbyggande i Stockholm

I vår artikel ”Bostadsbyggandet i Sverige går starkt”, som publicerades den 13 juni, skrev vi att sysselsättningen bland Byggnads medlemmar är den bästa under hela 2000-talet. Nu har en ny rapport från länsstyrelsen, ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2016” visat att det inte byggts så mycket i Stockholms län sedan miljonprogrammet.

I Stockholms Länsstyrelses rapport Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 har bostadsbyggandet 2013–2015 kartlagts. Enligt rapporten har det under perioden byggts 41500 bostäder i länet, vilket innebär att man är på väg att nå det regionala målet för antal nya bostäder i regionen.

Det höga tempot kan delvis bero på att det inte endast rör sig om rena nyproduktioner utan även av fritidshus och olika typer av lokaler som byggts om till bostäder.

Trots den stora tillkomsten av bostäder ökar bostadsbristen i Stockholms samtliga kommuner. Enligt rapporten upplever 20 % av länets invånare trångboddhet. Dessutom har det visat sig att endast en tredjedel av de nya bostäderna är hyresrätter, vilket gör att situationen är fortsatt svår för ekonomiskt svaga grupper, som ännu inte kommit in i bostadsmarknaden.

Trycket på bostadsmarknaden kommer, enligt rapporten, vara fortsatt hög under de närmaste åren. Hyresrätterna förväntas fortsätta utgöra en tredjedel av det totala nya beståndet och cirka 5000 nya studentbostäder förväntas byggas under de två närmaste åren.

Det som, framför allt, riskerar att minska tempot för nya bostäder i Stockholms län är, precis som i övriga landet, bristen på arbetskraft.

Källor

https://frakka.se/nyheter/bostadsbyggandet-i-sverige-gar-starkt/
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2016/rapport-2016-18.pdf
http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/bra-fart-pa-bostadsbyggandet-stockholms-lan/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-i-stockholm-rekordhogt-23505

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.