Arbetskraftsbrist – ett verkligt hot inom byggbranschen?

Arbetskraftsbrist

I vår artikel ”Bostadsbyggandet i Sverige går starkt” som publicerades i måndags nämnde vi att det just nu kanske största hindret i byggbranschen är en allt svårare arbetskraftsbrist. Samma bild målas upp i artikeln ”Brist på kompetens hotar byggandet”, av Nomi Melin Lundgren, som publicerats i Byggindustrin.

Det framgick i vår artikel Bostadsbyggandet i Sverige går starkt att den svenska byggbranschen befinner sig i högkonjunktur för tillfället, med den högsta sysselsättningsgraden på hela 2000-talet. Det framgick också att den största risken för fortsatt byggande är bristen på arbetskraft.

Samma scenario målas, som sagt, upp Byggindustrins artikel Brist på kompetens hotar byggandet: cirka 15 000 fler än förra året sägs vara anställda inom byggbranschen. Samtidigt används de nuvarande anställda i väldigt hög grad och enligt en intervjuundersökning som arbetsförmedlingens genomfört med cirka 11 000 arbetsgivare (privata och offentliga) skulle de undersökta företagen kunna öka sina produktioner med maximalt 10 procent utan att behöva nyanställa.

I undersökningen framgår även att mer än hälften av de berörda arbetsgivarna planerar anställa fler personer inom ett år och från Arbetsförmedlingens sida tror man att sysselsättningen inom byggbranschen kommer leda till 9000 fler anställda under 2016 och 4000 fler under 2014.

Samtidigt uppger 38 procent av arbetsgivarna att de har erfarit arbetskraftsbrist de senaste halvåret och både arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen befarar att just brist på rätt kompetenser kan vara ett hot mot fortsatt uppgång inom byggbranschen.

Källor

frakka.se/nyheter/bostadsbyggandet-i-sverige-gar-starkt
byggindustrin.se

Ansvarsfriskrivning

Informationen på våra nyhetssidor gällde då nyheterna publicerades. Prisuppgifter, uppgifter om tjänster med mera kan sedan dess ha ändrats. Finn aktuell information på övriga delar av frakka.se. Kontakta oss på Frakka om någonting är oklart.