Digitalisering av planprocess-hanteringen

Digitalisering av planprocess

Regeringen lämnade i veckan ett förslag som går ut på att staten ska få rätt att bestämma hur standarder för kommunernas planprocesser kan utformas. Syftet med förslaget är att samordna och effektivisera den digitala planprocessen.

Bakgrunden till förslaget är att regelverket runt planprocess-hantering inte har hunnit anpassas till den alltmer digitaliserade hanteringen av ärenden inom myndigheters verksamhet på samhällsbyggnadsområdet. Detta ha lett till att myndigheter och kommun arbetar enligt olika rutiner, vilket lett till inkompatibla informationssystem och ineffektiv hantering av informationsflöden.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson: ”Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent”.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källor

fastighetstidningen.se

fastighetsnytt.se